Coaching

Att leda andra människor kan vara en utmaning på många sätt. Du ska hantera Dig själv och Dina egna reaktioner samtidigt som Du har att leda medarbetare med ibland vitt skilda värderingar och personligheter.

Att skapa väl fungerande arbetsgrupper är en utmaning för alla chefer och en uppgift som i hög grad kan påverkas av Ditt eget agerande och förhållningssätt. Så även att hantera de svårigheter man kan stöta på i den organisation man verkar i.

Ditt främsta verktyg är Du själv och i det sammanhanget blir givetvis Din egen utveckling en viktig faktor.

Viktigt kan också vara att vidga sin förståelse för hur grupper fungerar och hur personlighet och värderingar kan styra människors ageranden i olika situationer.

Jag erbjuder ett aktivt och lyhört samtal kring Din situation som chef och ledare. Ett bollplank utanför Din dagliga verksamhet där Du kan diskutera och ventilera de situationer som oundvikligen uppstår i varje organisation.

Jag har mer än 20 års erfarenhet av att coacha chefer och ledare på olika nivåer inom företag och organisationer, allt ifrån projektledare till ledare på börsnoterade storföretag.

Välkommen att ta kontakt!

Stenar