Krishantering

Företag och privatpersoner kan drabbas av kriser av olika slag.

För privatpersoner kan det till exempel röra sig om förlust av närstående, olika typer av livskriser eller kriser i viktiga relationer.

För företag kan det handla om rån, olyckor, kriser i verksamheten eller dödsfall bland medarbetare. I dessa sammanhang är det lika viktigt att ge ledningen adekvat handledning som att ge stöd till drabbade medarbetare.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med företag och individer i kris och har dessutom tillgång till ett nätverk av erfarna konsulter inom krishantering för större uppdrag.

Jag erbjuder krishantering för såväl företag och organisationer som drabbade privatpersoner och medarbetare.

Välkommen att ta kontakt!

Stenar