Psykoterapi

Att söka sig till psykoterapi är ett steg som kan ge en stor utdelning i livet.

Du kanske upplever att Du sitter fast i ett problem som du försökt komma till rätta med under en längre tid utan att ha hittat en lösning - trots många försök. Eller Du kanske bara mår dåligt utan att riktigt förstå varför.

I en sådan situation behöver man ofta få nya perspektiv och infallsvinklar. Att hitta sammanhang som förklarar och ger mening, att hitta sin egen karta att navigera efter kan vara förlösande. Att hitta nya verktyg och bättre fungerande strategier. Att vidga spelplanen. Utan att ge avkall på den man är som person.

Jag erbjuder aktiva och lyhörda bearbetande samtal inriktade både på att finna mening och sammanhang och att hantera nuläget.

Mottagning finns på Bergstigen 11 Stocksund (Danderyd).

Välkommen att ta kontakt!

Stenar