Utbrändhet

Vägen tillbaks från utbrändhet handlar alltid om diskutera gränssättning, grad av ansvarstagande och självkännedom vad gäller egna förmågor och begränsningar. Viktigt är också att ta upp situationen i den organisation Du verkar.

Ofta, men inte alltid, finns faktorer i bakgrunden som påverkar inställning och förhållningssätt vad gäller att väga och värna egna behov gentemot omgivningens behov och önskemål.

Det är alltid traumatiskt att hamna i utbrändhet. Från att vanligtvis ha överpresterat blir det plötsligt omöjligt att prestera så gott som någonting vilket vanligtvis blir ett hårt slag mot självbilden. Det uppstår oftast en rädsla att man aldrig ska komma tillbaka till sin tidigare arbetsförmåga.

Uppgiften blir att bygga upp en realistisk självbild och en god självkänsla viket är en förutsättning för att kunna sätta rimliga gränser mot omvärlden. Endast på ett sådant sätt är det möjligt att upprätthålla en långsiktigt hållbar arbetskapacitet, även under temporärt pressade förhållanden.

Jag erbjuder en väg tillbaks från utbrändhet genom aktiva och lyhörda samtal.

Mottagning finns på Bergstigen 11 Stocksund (Danderyd).

Välkommen att ta kontakt!

Stenar